HAKKIMIZDA

Toplum, birbirinden bağımsız insanların aralarında belirli bir çerçeve de bağ kurması ile kompleks bir yapı olarak karşımıza çıkar. İnsanların toplumu oluşturan parçalar olarak kurdukları iletişim aynı zamanda çeşitli ortak noktalar üzerinde birliktelikler kurmalarını sağlar. Kimi zaman bir inanç, ideoloji veya kültürel bağlar; kimi zaman etnik köken, taraftar olunan takım, bazen de ortak olarak bulunulan okul ve iş gibi ortamlar sebebiyle mevzubahis birliktelikler kurulur. Toplumu oluşturan unsurlar olarak kurulan bu birliktelikler, toplumsal konulara dair duyarlılık, sivil inisiyatif oluşturma, farkındalık ve sivil alanda çözüm arayışları ekseninde zuhur ederek sivil toplumun teşekkülünde ivmelendirici olarak konumlanır. Tavır, anlatılan sivil inisiyatif temelinde bir araya gelen bir grup gencin toplumsal konulara dair arayışları üzerine kuruldu. Gittikçe derinleşen modern krizler, adaletsizlik, gelir eşitsizliği, militarist yönelimler, otoriterleşen yönetimler, çatışmacı ve saldırgan iklimin uyandırdığı endişe beraberinde yeni bir dil ihtiyacı ile çözüm arayışını getirmektedir. Tavır; bir kadro olarak, ihtiyaç duyulan yeni dil ve söylemin geliştirilmesinde münferit olarak bu kaygıyı taşıdığını bildiğimiz özellikle genç olan kimseleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak yayın hayatına başlamaktadır. Kaba, hamasi, ötekileştirici tutumdan uzak kalmak için toplumdan soyutlanmak zorunda hisseden ancak söyleyecek sözü olanlara makul ve mutedil bir zeminde söylem üretebilmek adına gerekli zemini aynı hassasiyeti taşıyanlarla birlikte oluşturmak ilkesel duruşumuzdur.

Türkiye’nin sorunlarını doğru tespit etmek, bu sorunlara uygun reçeteler aramak noktasında içinde bulunduğumuz atmosfer nedeniyle güçlük çekilmektedir. İdeolojik kamplaşma ve düşmanca sergilenen öteki tutumunun karanlıkta bıraktığı çözüm arayışlarını bu etkiden mümkün olduğunca uzak bir zemin inşa ederek desteklemek, Tavır tarafından yayın prensipleri arasında kabul edilir. Tavır yayın; zikredilen hususlarda yeni bir dil ve atmosfer için kaynak oluşturacak, harekete geçmeye hazır, harekete ivme kaynağı olma amacıyla yayınlarını gerçekleştirecektir.

EKİP

Genel Yayın Yönetmeni

Abdussamed Yunus Çağlıyan

İcra Kurulu

M. Enes Batman

Ceyda Sena Özmen

Sümeyya Murat

Danışma Kurulu

Hüseyin Mehdi Yağız

Murat Bulak

Fatih Algül

Çok yakında

Yayında

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram