Dünyanın krizleri giderek derinleşiyor. Yükselen gelir eşitsizliği, otoriter yönetimler ve militarist yönelimler hepimizi endişelendiriyor. Tüm bu krizleri çözmek için yeni bir dil kullanmak gerekiyor. 

Türkiye’de söylem üretme gücü günden güne kırılıyor. Yorucu, kaotik ve saldırgan bir iklimin ortasında insanlar artık düşünme biçimlerinin, etik normların, hayat tarzlarının ve ideolojilerin bagajını taşımak istemiyor. Dünyanın nasıl bir yer olması gerektiği, Türkiye’nin sorunlarının nasıl çözüleceğine dair yeni reçeteler yazılmıyor.

Biz tüm bu olumsuz şartlara rağmen açıkça tavır almaktan yanayız. Yola çıkmanın bereketine inanarak; barıştan, emekten, insan onurundan, ifade özgürlüğünden, yenilikten ve sivillikten yana olan tavrımızı ilan ediyoruz.

Tüm bu kaotik düşünsel-siyasal ortam içinde tavır almak giderek zorlaşıyor. Kaba ve hamasi tutumlardan kaçan herkesin köşesine çekildiği mevcut durumda radikal tarafların sesi giderek büyürken makul düşünce zehirleniyor. Hamasi olan sahici olanı, büyük olan ince olanı, sanal olan doğal olanı yok ediyor.

Biz tüm bu olumsuz şartlara rağmen açıkça tavır almaktan yanayız. Yola çıkmanın bereketine inanarak; barıştan, emekten, insan onurundan, ifade özgürlüğünden, yenilikten ve sivillikten yana olan tavrımızı ilan ediyoruz.

Yükselen şiddet iklimine karşı saygın ve özgün düşüncelere dayanan, tavır almaktan korkmayan, bağımsız sivil hareketimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Hareketimizin, eylemlerimizin ve yayınlarımızın iyiyi destekleyecek; kötüyü devirecek bir rüzgar olmasını umuyoruz.